Komunikácia s klientom
prebieha prostredníctvom telefónu alebo e-mailu.
Zákazka sa preberá e-mailovou
formou (je potrebné uviesť
kontaktné údaje, typ požadovanej korektúry, priložiť text a vybrať si termín dodania).
  Štandardná dodacia lehota je 48 hodín (2 pracovné dni)
od potvrdenia objednávky. Pri rozsiahlejších zákazkách bude stanovená dodacia lehota dohodou.
Pri expresnej korektúre do 24 hodín sa k cene pripočíta
100-percentný príplatok za NS.
Pri objednávkach nad 80 eur je potrebné uhradiť zálohu vo výške 50 % z ceny objednávky. Klient sa objednaním služby zaväzuje uhradiť faktúru v stanovenom termíne (14 dní).

| ponuka | | o mne | | referencie | | cena | | ako to funguje | | kontakt |

 

 

 

 

 

© somastudio.sk