Vaše texty nebudú mať chybu! Stačí si vybrať potrebnú korektúru.

• korektúra preklepov a gramatických chýb
• korektúra preklepov, gramatických a štylistických chýb
• predtlačová korektúra
• odborná korektúra
• korektúra odborných, bakalárskych, dizertačných prác a skrípt
• špeciálna korektúra podľa požiadaviek klienta

| ponuka | | o mne | | referencie | | cena | | ako to funguje | | kontakt |

 

 

 

 

 

© somastudio.sk