Aj po dvanástich rokoch praxe milujem vybrané slová, výnimky z rytmického krátenia a hodiny strávené nad prefixami sufixov a sufixami prefixov.

Zábavnejšie boli už len roky štúdia slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.

| ponuka | | o mne | | referencie | | cena | | ako to funguje | | kontakt |

 

 

 

 

 

© somastudio.sk