5 DOBRÝCH DÔVODOV NA KOREKTÚRU TEXTU:

• vaša sekretárka píše, ako počuje
• v jazykovednom ústave majú v jednom kuse obsadené
• spolupracujete s klientom posadnutým gramatikou
• neznášate ypsilony na neočakávaných miestach
• viete, že dôležitý je nielen obsah, ale aj forma

| ponuka | | o mne | | referencie | | cena | | ako to funguje | | kontakt |

 

 

 

 

 

© somastudio.sk