KOREKTÚRA
preklepov
a gramatických chýb
1 – 25 NS 2,60 €/NS
26 NS a viac 2,00 €/NS
  KOREKTÚRA
preklepov, gramatických
a štylistických chýb
1 – 25 NS 4 €/NS
26 NS a viac 3,60 €/NS
Jedna normostrana (NS) predstavuje 1 800 znakov vrátane
medzier. Celková cena jazykovej korektúry závisí od počtu
normostrán, požadovaného rozsahu korektúry a dodacej lehoty. Min. hodnota objednávky je 10 eur. Pri rozsiahlejších zákazkách alebo v prípade dlhodobej spolupráce sú ceny stanovené podľa dohody. Nie som platca DPH, uvedené ceny sú konečné.

 

| ponuka | | o mne | | referencie | | cena | | ako to funguje | | kontakt |

 

 

 

 

 

© somastudio.sk